leaderboard innity

Buwan ng Wika 2017 - Theme: Filipino: Wikang Mapagbago

Buwan ng Wika 2017 Theme/Tema: Filipino: Wikang Mapagbago

Taon-taon isa sa mga pinakamahalaga at inaabangang celebrasyon ay ang Buwan ng Wika na ginaganap tuwing Agosto sa buong bansa.  Ngayong Buwan ng Wika 2017 ang theme/tema ay Filipino: Wikang Mapagbago. Makikita natin sa tema palang na ang pagbabago ay palaging nangyayari pati ang ating sariling wika ay merong mga pagbabagong nagaganap at sa kabilang banda maraming din itong pagbabagong naitutulong sa bawat Pilipino na patuloy paring nililinang at ginagamit ang ating pambansang wikang Filipino. Ang tema ay nakabase sa memorandum na ginawa ng DepEd sa tulong ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF).

Ang Buwan ng Wika 2017 Theme ay Filipino: Wikang Mapagbago. Dito iikot ang aktibidad na gaganapin sa bawat paaralan. Ito ay ang gagamiting basehan sa buong buwan na mga aktibidad gaya ng jingle writing, paggawa ng slogan/slogan making, poster making/pagggawa ng poster, pagggawa ng salaysay/tula/sanaysay at iba pa.

Nagasaad sa Memorandum #58 s.2017 ng DepEd or Department of Education and nasabing theme. Bukod sa Filipino: Wikang Mapagbago maaari ding gamitin ng bawat paaralan sa buong bansa ang mga sub-theme na ito:

1) Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago
2) Pangangalaga sa Wikang Katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino
3) Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik
4) Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...